سومین کنفرانس ملی اویونیک- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1ـ دریافت و بررسی مقاله در کنفرانس منوط به ارسال نسخه کامل مقاله مطابق الگوی نگارش خواهدبود.
2- مقالات باید مستخرج از فعالیت اصیل پژوهشی در یکی از زمینه‌های کنفرانس و دربرگیرنده نتایج تحقیقاتی نگارندگان باشد.
3ـ پذیرش مقالات بر اساس نتایج داوری آنها صورت می‌پذیرد.
4ـ مقاله‌های پذیرفته شده نهایی در مقاله‌نامه کنفرانس (کاغذی و الکترونیکی) منتشر خواهد شد.
5ـ چاپ مقاله‌های پذیرفته شده منوط به نام‌نویسی و حضور دست‌کم یکی از نگارندگان در کنفرانس است.

برای دریافت قالب ارسال مقاله  فارسی کلیک کنید (Template)

برای دریافت قالب ارسال مقاله انگلیسی بر مبنای کنفرانس های IEEE کلیک کنید(English Template)

از پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود مقاله‌های خود را به زبان فارسی یا انگلیسی مطابق قالب نگارش مقالات آماده و از طریق سامانه کنفرانس  ارسال کنند.

راهنمای نگارش مقالات کنفرانس از طریق لینک زیر قابل بارگذاری است:

راهنمای نگارش مقالات

*******************************************************************************************************************

از پژوهشگران دعوت می شود برای آماده سازی پاورپوینت مقاله جهت ارائه در کنفرانس، از فایل نمونه زیر استفاده نمایند.

./files/site1/files/Presentation_Template.pptx

نشانی مطلب در وبگاه سومین کنفرانس ملی اویونیک:
http://ssau-avionics.ir/find.php?item=1.67.15.fa
برگشت به اصل مطلب